Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдебни заседатели се заклеха в Окръжен съд – Монтана

Новите заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Монтана26 съдебни заседатели, предложени от Общинските съвети в област Монтана и избрани с Протокол №2 от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София, проведено на 4 ноември 2020 г., положиха при стриктно спазване на противоепидемичните мерки клетва в Съдебната палата, съобщиха от институцията.

И. ф. председател на Окръжен съд - Монтана Милена Бранкова представи на заседателите съдиите от Наказателното отделение на ОС, с които те ще работят през следващите 4 години, запозна ги със задълженията и правата им като представители на обществеността в съдебните заседания и им пожела успех. Заседателите подписаха клетвени листове да прилагат точно Конституцията и законите на Р България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи, да пазят тайните на съвещанията и да допринасят за издигане престижа на съдебната власт, като винаги помнят, че отговарят за всичко пред закона.

Заради въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на вируса COVID–19 и наложените ограничения  в масовите събирания раздадоха на заседателите материали за дистанционното им обучение, свързано с устройството и основните аспекти в работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в  дейността на съдебните заседатели и основни знания за наказателното право и процеси.

Заседателите проведоха и първото си събрание, на което избраха тричленен Съвет на съдебните заседатели с председател Григор Григоров. „Съдебните заседатели са очите и гласът на обществото в съдебната зала, те са начинът, по който гражданите се включват в правосъдието и стават част от него, за да гарантират неговата обективност, прозрачност и справедливостта на решенията. Вярвам, че през следващите 4 години ще бъдем на висотата на тези изисквания и с мненията и предложенията си ще помогнем и за реформите в съдебната система!“, заяви Григоров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във