Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят длъжностни лица за престъпление против стопанството

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу пет длъжностни лица за неупражняване на контрол и за непредприемане на действия за събиране и отчитане на публични вземания - престъпление по НК.

Обвинението срещу петте длъжностни лица е за това, че в  периода от 31 октомври 2011 г. до 1 януари 2019 г., в Свищов, при условията на продължавано престъпление, като заемащи различни длъжности в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в Община Свищов, не упражнили достатъчен контрол и не положили достатъчно грижи за възложената им работа и не предприели необходимите действия за доброволно събиране на общинските публични вземания на общината (за данъци недвижим имот и МПС, такса битови отпадъци и лихви върху тях), дължими от едноличен търговец.

В периода от възникване на задълженията, за които е допуснато погасяване по давност, до момента, в който погасителната давност е изтекла, служителите в отдела не са предприели предоставените им от закона правомощия за събиране на публичните вземания на общината за местни данъци и такси и лихви, дължими от едноличния търговец. Така допуснали същите да се погасят по давност и вземанията били отписани, с което за общината са настъпили значителни щети в общ размер на 33 916,37 лв

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във