Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят горски инспектор за подкуп и престъпления по служба

Окръжна прокуратура-Габрово внесе обвинителен акт срещу горски инспектор, обвинен в подкуп и престъпления по НК. Повдигнато му е обвинение за това, че в периода от 15 април 2016 г. до 17 октомври 2019 г., в качеството си на длъжностно лице - „главен специалист - горски инспектор“ към РДГ  В. Търново, поискал и приемал дарове - парични суми и вещи на обща стойност 4271 лева, които не му се следват, от физически и юридически лица, занимаващи се с дърводобив, експедиция и производство. Посочените незаконни облаги обвиняемият получавал от представители на обекти за складиране, преработка и/или търговия с дървесина, които проверявал,  за това, че нарушавал служебните си задължения за контрол на дейността им и реализиране на отговорността им за допуснати  нарушения чрез неиздаване на констативни протоколи и несъставяне на актове за нарушения.

Освен това, той е предаден на съд за това, че в периода от 1 януари 2017 г. до 30 сеептември 2019 г., в качеството си на длъжностно лице, нарушил служебните си задължения, като не извършвал проверки в обекти на две търговски дружества, не отстранил нарушения при движението на добита дървесина и воденето на електронните дневници за тези обекти. Чрез престъпно нарушаване на служебните си задължения, обвиняемият предварително съобщавал на посочените фирми за предстояща проверка в обекта и ги предпазвал от проверки на негови колеги и по този начин осигурявал възможност за неправомерното им облагодетелстване от държавни и частни горски територии.

Третото обвинение срещу горския инспектор е за това, че в периода 26 юли 2019 г. - 14 октомври 2019 г., в качеството си на длъжностно лице към РДГ – В. Търново, съобщавал на работещи в няколко конкретни фирми информация, свързана с предстоящи проверки от длъжностни лица на Изпълнителна агенция по горите-София, във връзка с дейността им по Закона за горите и по Закона за лова и опазване на дивеча, която информация му е известна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд-Габрово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във