Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят жена за нелегални банкови сделки и държане на златни и сребърни накити, придобити от престъпна дейност

Окръжната прокуратура - Варна предаде на съд жена на 66 г. за това, че без съответно разрешение, извършвала банкови сделки – предоставяне на кредити с лихви на хора в нужда, без да има право – престъпление по чл. 252 от НК. Освен това М. Т. ще отговаря за престъпление по чл. 253, от НК, защото придобивала и държала златни и сребърни накити, след като е извършила гореспоменатото умишлено деяние.

Обвиняемата живеела в град Долни чифлик и стопанисвала офис в центъра на града. Там тя развивала банкова дейност по предоставяне на кредити и приемане на влогове. Отпусканите кредити били обезпечавани с вещи на нуждаещите се от пари, а върху даваните суми се начислявали лихви. Най-често вещите били златни или сребърни накити.

Обикновено заемите били краткосрочни, лихвата висока и ако в деня на падежа длъжникът не върнел главницата и лихвата на обвиняемата, тя влизала във владение на заложените от него вещи като можела да се разпорежда с тях – да ги продава, да ги подарява, да ги заменя или съхранява.

B много случаи, освен че предоставяли бижута, нуждаещите се от кредит подписвали и запис на заповед, с която безусловно се задължавали да заплатят на обвиняемата сумата, която тя им е предоставила и определената към нея лихва. Дори и при пълно погасяване на задължението, М.Т. не винаги унищожавала записа на заповед, а продължавала да го съхранява.

Нито обвиняемата, нито дружеството й били регистрирани съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи от 2009 г., нямали право да извършват сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни или да реализират банкови сделки. Въпреки това, в периода от януари 2016 година до декември 2020 година, М. Т. предоставила пари в заем на различни хора в размер на 55 999 лева и 6650 евро, като срещу дадените пари придобила и държала златни и сребърни накити на обща стойност 787 789,05 лева, като знаела, че извършва престъпление за придобиването им.

Предстои делото срещу 66-годишната жена да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъде призната за виновна по първото обвинение, тя може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 до 10 години и „глоба“ в размер от 5 000 до 10 000 лева, като съдът може да разпореди конфискация до една втора от имуществото й. По второто обвинение М.Т. може да бъде „лишена от свобода“ за срок от 3 до 12 години и да й бъде наложена и „глоба“ в размер от 20 000 до 200 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във