Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят обвиняем за престъпления против данъчната и осигурителната системи

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу С.Д. за това, че в периода от 04.05.2015 г. до 25.01.2016 г., в гр. Велико Търново, в качеството на пълномощник на „С“ ЕООД, упълномощен от управителя на дружеството, при условията на продължавано престъпление укрил за дружеството задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за здравно осигуряване в особено големи размери - 26 574,78 лв., като обявил в декларации образец 1, подадени от името на дружеството, пред ТД на НАП – Велико Търново,  осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигурените лица, не подал декларации образец 1 за лица, подлежащи на задължително държавно обществено осигуряване и задължително здравно осигуряване и потвърдил неистина в декларации - престъпление по чл.255б ал.3 вр. с ал.1 т.1, 2 и 3, вр. с чл.26 , ал.1 от НК.

С.Д. е предаден на съд и по обвинение за това, че в периода от 01.05.2015 г. до 24.02.2016 г., в гр. Велико Търново, в качеството на пълномощник на дружество, при условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 7984,70 лв. данък върху доходите на физическите лица по ЗДДФЛ, за дружеството, като не подал декларации образец 1 от името на дружеството за лица, намиращи се в трудови правоотношения с него и потвърдил неистина в декларации образец 1 и образец 6, подадени пред ТД на НАП – Велико Търново  - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1,т. 2 във вр. с чл. 26 от НК.

Според обвинението, обвиняемият решил неправомерно да намали данъчната и осигурителна тежест върху ръководеното от него дружество като бъде обявяван по-нисък от реалния получаван от работниците доход и като не бъдат декларирани работници или целия им период на работа в изискуемите за това документи, с оглед избягване на установяването и плащането на задължителни осигурителни и здравни вноски и данък върху доходите на физическите лица. В хода на разследването са установени 37 засегнати лица, които имали сключени трудови договори с работодателя и били командировани за определен срок на строителни обекти във ФР Германия.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във