Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят обвиняема за престъпление против стопанството

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе в съда обвинителен акт срещу В. Ц. за това, че в Ловеч, в качеството си на длъжностно лице - главен инспектор по проходите в сектор „Проверки“ - ИРМ – Ловеч при ТД на НАП – В. Търново, не положила достатъчно грижи за възложената ѝ работа при извършване на проверка по прихващане и възстановяване на ДДС и не приложила законите точно. Тя изготвила съобщение по чл. 103 от ДОПК, без да са налице основания за това, с което поканила представляващия Община Тетевен да отстрани несъответствия в подадената на основание ЗДДС декларация-опис, което допуснала да се извърши незаконосъобразно по неотносимия за това ред.

Обвиняемата издала и акт за прехвърляне и възстановяване, въз основа на който неправомерно възстановила ДДС на Община Тетевен в размер на общо 284 633 лева. Сумата представлява начислен ДДС по получени от Община Тетевен облагаеми доставки, включени в декларация-опис (коригираща), които доставки не отговорят на изискванията за декларирането им и въз основа на тях не може да се упражни право на данъчен кредит.

Неправомерно възстановената парична сума била приведена по банков път на Община Тетевен и от това последвали значителни щети за държавния бюджет. Престъплението е квалифицирано по чл. 219 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във