Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят осигурителен посредник на пенсионно дружество за документно престъпление

Териториално отделение-Петрич при Районна прокуратура-Благоевград внесе в съда предложение за налагане на административно наказание и освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК спрямо Л.Г. за извършено от него документно престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. Обвиняемият Л.Г. стопанисвал книжарница в гр. Благоевград. В нея имало копирна машина, поради което множество граждани ползвали услугите му за копиране на личните си документи.

Освен че работел като продавач в търговския обект, мъжът сключил договор за осигурителен посредник с пенсионноосигурителна компания. В това качество той имал задължение да се легитимира като такъв при водене на преговори, да сключва договори за допълнително пенсионно осигуряване в управляваните от компанията пенсионни фондове с лица, желаещи да сключат такива, да ги подпомага при попълване на документи и да ги отчита.

Обвиняемия Л.Г. имал право да получи възнаграждение както за влезлите в сила сключени от него осигурителни договори за допълнително пенсионно осигуряване, така и за всяко потвърдено заявление за промяна на участие във фонд. Те се изготвяли по образец, съгласно реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд в друг, управляван от различно пенсионноосигурително дружество.

В периода 1 февруари 2016 г. - 26 февруари 2016 г. обвиняемият Л.Г. получил достъп до личните данни на десетки лица, които правили копия на документите си в книжарницата му. Извършвайки исканата от тях услуга, той запазвал копия от тях без знанието на клиентите. Впоследствие, без знанието и съгласието им, мъжът съставял от тяхно име заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и договор към него. Обвиняемият собственоръчно попълвал личните им данни и полагал подписи от името на осигурените лица, имитирайки подписа им. Сам се подписвал и за осигурителен посредник.

В края на месеца обвиняемият Л.Г. представил така изготвените от него заявления пред нотариус Д.А., която заверила положените от лицата подписи, без същите да се явявали лично пред нея. Впоследствие обвиняемият предал неистинските нотариално заверени заявления и договорите към тях в регионалното представителство на пенсионния фонд, с който имал договор за осигурително посредничество.

През следващия месец Л.Г. използвал сходна схема. Действайки по този начин, той съставил 37 заявления и 37 договора, представляващи неистински частни документи.

В хода на разследването Л.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за документно престъпление и предаден на съд. Към наказателна отговорност е била привлечена и Д.А. в качеството й на длъжностно лице – нотариус в район РС Благоевград, за престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК. Извършвайки нотариални удостоверявания на подписи върху 37 заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, тя удостоверила неверни обстоятелства. Посочените в тях осигурени лица не били положили подписите си и не потвърдили полагането им лично пред нея. Със съставянето на въпросните документи се целяло те да бъдат използвани като доказателство за посочените в тях обстоятелства.

За подсъдимата Д.А. наказателното производство приключи с наложено наказание „пробация“. Тя се е признала за виновна и се е споразумяла с прокурор от Териториално отделение-Петрич. С определение на съда тя е задължена да се явява пред пробационен служител за срок от 1 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във