Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят пълномощничка на фирма, предприела действия по незаконно събаряне на сграда–паметник на културата

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо В.И., на 55 г., за това, че на 5.06.2019 г., в гр. Пловдив, е организирала осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване културното наследство и недвижима културна ценност - жилищна сграда на ул. „Гладстон“ 12, която има статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“ и попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Система от улични ансамбли по ул. „Княз Александър I“ и ул. „Отец Паисий“ - като е знаела, че тя се осъществява в нарушение на Закона за културното наследство – престъпление по чл.277а, ал.6, вр. ал. 4 от Наказателния кодекс.

Обвиняемата В.И. била пълномощник на ЕООД, създадено през 2017 г. Основен предмет на дейността на фирмата били строителство и покупко-продажба на недвижими имоти. През октомври 2017 г. дружеството закупило имот на ул. „Гладстон“ №12, който включвал необитаема сграда, състояща се от три фасадни стени. Носещата конструкция на постройката била монолитна. Тя се намирала в задоволително състояние и не съществувала опасност да се самосрути.  Сградата имала статут на недвижима културна ценност по смисъла на чл. 47, т.3 от Закона за културното наследство и представлявала архитектурно-строителен паметник на културата. Била построена през 1910 г. за жилище на богат предприемач. Сградата се намирала под закрила на Закона за културното наследство и всякаква намеса - ремонт, реконструкция, преустройство и възстановяване можело да се извършва само след предварително съгласуване със съответните институции.

Обвиняемата В.И. знаела, че сградата е под закрила на специалното законодателство. Първоначалната идея била постройката да се реставрира, да се дострои и да се продаде. През 2018 г. от фирмата била потърсена професионална помощ от архитект и бил изготвен проект за реконструкция.  Проектът включвал запазване на фасадата с декоративните пластики и допълване на изчезнали фрагменти, видими в архивни документи.

По отношение на внесения проект, имало положително становище от НИНКН, след което той бил съгласуван с Министерството на културата.  Въз основа на него през м. март 2019 г. главният архитект на район „Централен“ в гр. Пловдив,  издал разрешение за ремонт, възстановяване и реконструкция на съществуващата сграда, но не и за срутването й. Въпреки това, на 5 юни 2019 г. обвиняемата, отклонявайки се от обхвата на разрешението за строеж, се свързала със строителна фирма, за да изпрати багер в имота на „Гладстон“ №12. В.И. обяснила на собственика, че машината трябва да събори парче от едната стена. Когато той си тръгнал, обвиняемата В.И. наредила на багериста да събори и другите две стени, което било сторено. На другия ден тя извикала транспорт за извозване на отпадъците.

Междувременно започнало разследване на причините постройката да бъде съборена, наместо реконструирана и възстановена. По делото са били разпитани свидетели, назначени са били и са били приобщени заключенията на строителни експертизи, според които състоянието на сградата е било задоволително и атмосферните условия не са довели до повреди. Било е установено, че действията по премахване на постройката не са били съгласувани и одобрени от Министерството на културата, като са били реализирани в нарушение на изричните процедури на специалното законодателство - Закона за културното наследство.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в извършването на което В.И. е обвинена, е лишаване от свобода до пет години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

Предстои Окръжен съд - Пловдив да насрочи разпоредително заседание по делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във