Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят танзанийски гражданин за пазаруване с неистинска банкнота в Дупница

Окръжна прокуратура – Кюстендил е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу гражданина на Танзания У.К. (на 63 години) за извършени от него престъпления по НК.

Обвиняемият К. от 1980 г. пребивавал в България, тук завършил висшето си образование. Чужденецът не работи, като в изпълнение на заповед на директора на дирекция „Миграция“ на МВР е задължен да се явява веднъж седмично в териториалната структура на МВР по местопребиваване, с оглед наложената му принудителна административна мярка. Мъжът е многократно осъждан от различни съдилища в България, основно за престъпления по чл. 244 на НК и по чл. 209 от НК – прокарване в обращение на подправени парични знаци и въвеждане в заблуждение с цел имотна облага.

На 15 март 2019 г. обвиняемият У.К. бил освободен от Софийски централен затвор предсрочно. Въпреки това мъжът продължил да се занимава с престъпна дейност, като се снабдил с банкнота с номинал 100 евро, която била неистинска.

На 17 октомври 2019 г. У.К. пристигнал в Дупница, като решил да прокара в обращение неистинската банкнота. Чрез „закупуване“ с нея на стока от търговски обект, той целял да се облагодетелства от полученото ресто в левове.

Около 18 ч. същият ден обвиняемият влязъл в помещение, обособено като шивашко ателие, и започнал да говори на английски език, макар че много добре владеел български. Показал на продавачката една от роклите, изложена на манекен пред ателието и проявил интерес към размера. Жената се притеснила от факта, че не говори английски език и затова му показала етикета. У.К. дал знак, че ще купи въпросната рокля, която била на стойност 32 лева и й подал банкнотата от 100 евро. Тя не се усъмнила в нейната редовност, пресметнала левовата равностойност на чуждата валута и върнала на клиента ресто от 163 лева. След като му бил издаден касов бон за закупената стока, той напуснал обекта.

Жената веднага отишла в обменно бюро, където са й заявили, че въпросната еврова банкнотата е неистинска. Веднага бил подаден сигнал в полицията. Половин час по-късно чужденецът бил установен на Автогара в гр. Дупница, а впоследствие задържан.

От протокол за извършена техническа експертиза е видно, че изследваната банкнота е неистинска. Същата е отпечатана върху хартия, която се различава по плътност и морфологични белези от хартията на оригиналните банкноти, емисия на Европейската централна банка. В Националния център за анализ на БНБ са регистрирани и други банкноти от същия тип, прокарани в паричното обращение. Такива са регистрирани и в други държави в Европа.

Предстои поредното за обвиняемия К. наказателно производство да продължи в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във