Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят за данъчни престъпления в особено големи размери изпълнителен директор на АД и шеф на финансов отдел

Окръжна прокуратура – Габрово внесе обвинителен акт срещу изпълнителния директор на акционерно дружество и служителят, извършвал счетоводното обслужване под негово ръководството. Лицата са обвинени за престъпление по чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1 т. 2, т. 3, т. 5 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

Изпълнителният директор е привлечен да отговаря за това, че в периода от м.01.2009 г. до м.03.2015 г. в гр. Габрово като изпълнителен директор, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с ръководител финансов отдел избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери - общо 273 889,80 лв.: 182 820,80 лв. по ЗДДС и 91 069 лв. по ЗКПО. Обвиняемият пряко организирал и ръководел начина на документиране на реализирани продажби и начина на осчетоводяването им с цел неиздаване на фактури и касови бонове за всички реализирани продажби, като полагал лично подпис от името на дружеството в месечните справки–декларации по ЗДДС и годишните справки-декларации по ЗКПО, подадени пред ТД на НАП - Габрово, които не отразявали всички реално извършени продажби на суровини от името на дружеството, с което осъществил счетоводството на дружеството в нарушение изискванията на счетоводното законодателство и по този начин затаил истина в подадените декларации по ЗДДС и ЗКПО.

Ръководителят финансов отдел е предаден на съд за това, че в същия период, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с изпълнителния директор избегнала установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери с общ размер 273 889,80 лв., като извършвал счетоводното обслужване на дружеството под ръководството на другия обвиняем, лично осчетоводявал и отчитал реализирани продажби и покупки, лично издавал фактури и вземал решение за неиздаване на фактури и касови бонове за реализирани продажби, изготвял месечните справки–декларации по ЗДДС и годишните справки-декларации по ЗКПО и ги предоставял за подпис лично на изпълнителния директор, като реално не осчетоводявал продажбите, по които не издавал фактура или касов бон и не ги отразявал в дневник продажби и в изготвяните от него месечни СД по ЗДДС и годишни декларации по ЗКПО, с което осъществил счетоводството в нарушение на счетоводното законодателство и по този начин затаил истина в подадени справки-декларации по ЗДДС, дневници за продажби към тях и годишни данъчни декларации по ЗКПО.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд - Габрово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във