Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Галина Захарова депозира във ВСС отговори на поставени към нея писмени въпроси

Съдия Галина Захарова – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, и кандидат за председател на Върховния касационен съд, допълнително е депозирала във Висшия съдебен съвет отговори на поставените към нея писмени въпроси от Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София, Български институт за правни инициативи и „Институт за правосъдие и демокрация“ Фондация.

Отговорите са обявени на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд“, където са публикувани и решението на Пленума на ВСС по протокол № 1/2022 г. за промяна мястото на изслушване на кандидата в откритата процедура за избор на председател на Върховния касационен съд, както и пълният протокол от проведеното на 19.10.2021 г. заседание на Пленума на ВКС, в което т. 2 от дневния ред е „Обсъждане на предложения за председател на Върховния касационен съд“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във