Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Ина Райчева е отличена със Сребърен почетен знак

Съдийската колегия на ВСС съдия поощри съдия Ина Райчева с „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения и за постигане на бързина и качество на постановените актове. Предложение за награждаването ѝ бе направено от председателя на АдмС-Русе съдия Диан Василев във връзка с предстоящото освобождаване на магистрата от 19.08.2020 г. поради навършване на определената по закон възраст.

Съдия Райчева е с 40 години юридически стаж, от които над 29 години в съдебна система. Тя е един от най-активните лектори в провежданите от съда инициативи, свързани с популяризиране дейността на Административния съд и подобряване на общественото разбиране за ролята на административното правораздаване сред граждани, ученици и студенти.

През последните месеци магистратът бе и съдия-наставник на 19 стажант-юристи, провели основен  стаж в Административен съд – Русе за придобиване на юридическа правоспособност.

За награждаването на съдия Ина Райчева са отчетени отличната ѝ правна подготовка, високата професионална квалификация и организационни способности, авторитетът и уважението, с които се ползва сред юридическата общност и обществото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във