Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Калоян Топалов – засега единствен кандидат за шеф на СГС

Първият кандидат за шеф на Софийския градски съд вече е факт. Това е съдия Калоян Топалов от Гражданското отделение на СГС. Срокът за подаване на документи изтича днес. Но има вероятност някой да подаде такива по пощата и името му да бъде обявено по-късно, пише "Правен свят".

От 1999 г. Калоян Топалов е съдия. До 31 октомври 2012 г. е бил в Софийския районен съд. След това две години е бил командирован в СГС. Явил се е на конкурс за повишаване през 2013 г., класирал се е на трето място с пълна шестица и от декември 2014 г. е назначен за постоянно в СГС. Две години е бил преподавател в Националния институт на правосъдието.

Проблемите в Софийския градски съд в голяма степен са резултат и на лоши управленски практики, които се отразяват пряко върху работата на всички съдии в СГС, казва в концепцията си съдия Топалов. И допълва, че тези проблеми не са от вчера и са известни на всички магистрати от съда.

"Това, че през последните няколко месеца, те придобиха широк публичен отзвук, довел до множество сътресения вътре в самия съд, се дължи, от една страна на огромното обществено недоволство от неговата работа и кадрова политика, което се натрупваше справедливо с течение на години и премина "точката на насищане" с действията на един конкретен съдия по едно конкретно търговско дело, станало символ на определен модел на работа. От друга страна, в основата му са усилията на всички онези съдии, които въпреки всичко продължаваха ежедневно и неуморно да изпълняват служебните си задължения и се стремяха да правораздават съобразно закона и вътрешното си убеждение, без по необходимост да бъдат "шумни", водени от принципа, че съдията говори чрез своите актове. Събитията, на които ставаме свидетели, освен положителната им страна, изразяваща се в поставяне началото на едно отваряне на съда към обществото, на споделяне и излагане на съществуващите проблеми (тенденция, която следва да продължи), създадоха едно погрешно впечатление - че проблемите в съда се дължат на борбата за власт между двете професионални организации на съдиите - теза, дълбоко невярна по своята същност за огромната част от колегите", казва още съдия Топалов.

И продължава, че наблюдавайки тези тенденции и разпространения нихилизъм в обществото и съдиите, решил, че отговорният човек не бива да позволява да стане неволен участник в този негативен процес, а "трябва да положи собствени усилия, да пожертва времето си и личното пространство за очертаване и решаване на трупаните с години проблеми".

Фактът, че от съвсем скоро е част от колектива на СГС, съдия Топалов смята за предимство, защото е равноотдалечен от съсловните организации, а това му позволява да има независим и безпристрастен поглед отвън.

Освен битовите и материални проблеми в СГС, съдия Топалов критикува и някои свои колеги от Наказателното отделение, без да споменава имена, които имат недопустимо забавяне при изписването на актовете и при насрочването на дела извън сроковете.

От една страна, казва съдия Топалов, тези проблеми се дължат на натрупан с години лош управленски подход на ръководството на съда, което не е предприело мерки да следи как се изписват и насрочват делата, и при отчитане на забавяне да се отреагира адекватно, съобразно проблема, така че той да не се задълбочава. А от друго – заради огромното натоварване на съдиите в СГС.

Друг проблем е големият брой отводи. Но тук кандидатът прави интересна констатация – извършените отводи не се отчитат при изравняването на бройката постъпили дела на съдиите-докладчици, т.е. не се намалява натоварването със съответния брой от разпределените дела на отвелия се съдия, което е своеобразен начин за заобикаляне на равномерното натоварване на всички съдии и източник на напрежение и недоверие между тях.

Съдия Топалов критикува и системата за случайно разпределение на делата Law Choice – "продуктът е трайно дискредитиран и може да бъде манипулиран".

Регулиране на натовареността, регулярно провеждане на общи събрания, критерии и мерки за командироването на съдии, подобряване на материалната база, мерки срещу забавянето на делата и отводите, разпределение на делата да се извършва чрез модул в деловодната система, да се доразвие наличната деловодна система, гарантиране на сигурността на информационната система и интернет страницата на съда – това са част от проблемите и мерките, очертани в концепцията на съдия Топалов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във