Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия от Районен съд - Русе е командирована в Административния съд

Със заповед на председателя на Върховния административен съд съдия от Районен съд – Русе е командирована в Административен съд - Русе. Това е магистрат Галена Чешмеджиева – Дякова.

Тя има близо 19 г. юридически стаж, а като съдия е била професионално ангажирана с наказателни и  административнонаказателни  дела. От 2014 г. до 2019 г. е била административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла. Участвала е в обучения и семинари, свързани със съдебната практика на административното и наказателното право и процес. През юли 2020 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Галена Чешмеджиева – Дякова влиза в състава на Административен съд – Русе след освобождаването на съдия Ина Райчева поради навършване на определената по закон възраст.

Facebook logo
Бъдете с нас и във