Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Събев е прям и критичен съдия, не прибързвайте с оценка на поведението му

Пресцентърът на Окръжен съд – Бургас изпрати изявление - право на отговор от името на съдийската колегия по повод публикацията „Вижте какъв съдия правораздава в Окръжния съд на Бургас“, на сайта"Флагман".

Ето какво е становището на съдиите от Окръжния съд:

Окръжен съд – Бургас уважава правото на медиите да отразяват критично работата на магистратите, но винаги е разчитал на достоверност и обективност. Именно в името на тази обективност и предвид факта, че във въпросната публикация е засегнато името и честта на окръжен магистрат, изразяваме своята позиция за личността и професионалните качества на съдия Събев, обект на публикацията във Вашия сайт. Съдия Събчо Събев има 30 години юридически стаж, от които 16 години като съдия в Окръжен съд – Бургас.

С решение на ВСС от 2007 г. е повишен в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“. Участвал е в множество международни, национални и регионални съдебни семинари, с цел повишаване на своята квалификация. Магистратът е разгледал много знакови наказателни дела, постановявайки своите актове на базата на закона и събраните доказателства. Ръководството на Окръжен съд-Бургас и съдиите определяме своя колега като прям и критичен съдия, който не се отклонява от мисията си да следва правото и истината.

Окръжен съд – Бургас няма да коментира дисциплинарното производство, образувано пред ВСС спрямо съдия Събев. Едва след окончателното му приключване следва да се оцени етичното и професионално поведение на съдията и ако се докаже нарушение на Етичния кодекс, той да понесе своята отговорност. Преди това всякакви коментари и квалификации са прибързани и засягат неговия авторитет като действащ съдия.

Окръжен съд – Бургас винаги се стреми към обективизъм и прозрачност, а също и критичност към работата си там, където това е необходимо. Също така отстояваме  неотклонно позицията, че съдиите следва да правораздават спокойно, без оказване върху тях на натиск и без спекулации.

В името на независимата и обективна журналистика, в обществото не бива да се внушават грешни интерпретации и мнения, във вреда на авторитета на съдебната власт.

Вярваме във Вашия професионализъм!

Facebook logo
Бъдете с нас и във