Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата за своята работа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата за своята работа

С решението се създава нова алинея в чл. 7а, която регламентира, че „въпроси по доклада на съответната точка от дневния ред, без да се изразява становище по него, могат да се задават преди изказванията по същество. Всеки от членовете на СК задава всичките си въпроси към докладчика в едно изявление с продължителност до 3 минути. Докладчикът дава отговор на поставените въпроси, непосредствено след задаването им от съответния член на колегията с изложение с продължителност до 3 минути“.

Добавено бе, че тези правила не се прилагат, когато въпросите се поставят по допълнително внесени точки, когато материалите по точката са присъединени по-късно, както и когато в предложението са включени множество подточки с различна фактическа обстановка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във