Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС атестира 9 магистрати и повиши в ранг 3 съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови процедурите за провеждане на периодично атестиране на петима съдии и отмени свои решения по протокол №14/27.04.2021 г. На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, Колегията проведе периодично атестиране на Зорница Хайдукова – съдия в Апелативен съд – София, на Дарина Рачева-Генадиева – съдия в Административен съд – Варна, на Пламен Георгиев – административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково, на Гроздан Грозев – съдия в Районен съд – Хасково, и на Цанка Неделчева – съдия в Районен съд – Сливен. За магистратите е приета комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Мирела Кацарска – съдия в Окръжен съд – Варна, на Ива Стефанова – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, както и на Марина Христова-Иванова – съдия в Районен съд – Ямбол, на Даяна Топалова – съдия в Софийския районен съд, за които е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Камелия Ненкова – съдия в Районен съд – Перник, като е приета комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ тя придобива статут на несменяемост.

С решение на Колегията на основание чл. 234 от ЗСВ Цветелина Костова, Даниела Павлова-Радева – съдии в СРС, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в АС“. Слава Гьошева – съдия в СРС е повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във