Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС атестира петима съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Христина Бориславова Николова - съдия в Софийския районен съд, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ се проведе периодично атестиране на Пенка Иванова Велинова - съдия в Софийския районен съд, Мариана Василева Георгиева - съдия в Софийския градски съд, Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд – Пловдив и Николай Христов Ингилизов - съдия в Районен съд – Пловдив, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във