Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС, хора от правосъдното ведомство и адвокати обсъдиха Модел 4 на съдебната карта

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на своето заседание обсъди доклада по Модел № 4 за реорганизация на съдилищата с представители на Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието и Съвета за партньорство към съвета.

Становища и въпроси от страна на Съвета за партньорство поставиха Анелия Янева – съдия в Софийски градски съд, Емил Дечев – представител на Съюза на съдиите в България, и Илиана Димитрова-Васева – заместник – административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик. В дискусията активно се включиха Валя Гигова – член на ВАдвС, и адв. Ина Лулчева.  Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова заяви, че въпреки възраженията срещу предлагания модел адвокатурата принципно подкрепя реформата на съдебната карта и е готова за сътрудничество на експертно ниво. Тя призова реформата да бъде съобразена с всички участници в съдебния процес и най-вече с гражданите, които са пряко заинтересовани.

Позицията на Министерство на правосъдието бе представена от заместник-министъра Иван Демерджиев, който подчерта, че трябва да продължи общественото обсъждане за реформата на съдебната карта като се уточнят критериите, по които тя да бъде направена. Окончателното предложение да бъде внесено в Народното събрание от Министерски съвет, уточни Дермеджиев.

Членовете на Висшия съдебен съвет Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, които са координатори по Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ и автори на Модел 4, отговориха на всички поставени въпроси, предложения и коментари, свързани с промяната в родовата и местната подсъдност, изравняване натовареността между съдиите чрез въвеждане в национален мащаб на норма за натовареност на съдиите за всяко инстанционно ниво; специализацията на съдиите; подхода при разкриване и функциите на териториалните отделения към районните съдилища, провеждането на конкурси и кариерното развитие на съдиите, начина на определяне на съдиите в непостоянните съдебни състави, прилагане на дистанционно правосъдие и видеоконференциите в съдебните заседания. Посочено бе, че Модел 4 не предвижда увеличаване на общия брой на съдиите и не е свързан с възнагражденията им. Уточнено бе, че не се предвижда отпадане на външните конкурси, както и че моделът за конкурсите за повишаване и преместване е взаимстван от предложението на Съюза на съдиите.

Димитрова и Шекерджиев заявиха, че нито една реформа не може да се случи без политическо решение, както и че предложеният модел е способ за преразпределение на делата и оползотворяване на вътрешния ресурс на системата.

Получените становища по Модел 4, стенографските протоколи от заседанията на Съдийската колегия с проведените обсъждания, събраните данни и моделите за реформа на съдебната карта, изготвени по проект „Създаване на оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единната информационна система на съдилищата“, по ОПДУ, ще бъдат предоставени на Министерство на правосъдието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във