Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС наказа Методи Лалов и го освободи от длъжност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание „забележка“, за допуснато нарушение - неизпълнение на служебни задължения по смисъла на чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 80, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 9 от Закона за съдебната власт (ред. ДВ, бр. 14/2015 г. и ДВ, бр. 28/2016 г.).

На основание чл. 311, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Колегията наложи на съдия Лалов наказание „забележка“ и за допуснати нарушения на чл. 4.1., чл. 4.2. и чл. 4.4. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Дисциплинарното дело бе разгледано при отвод на Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска – членове на Съдийската колегия.

Дисциплинарно дело № 18 по описа на ВСС за 2017 г., е образувано по предложение на Инспектората към ВСС за нарушения, допуснати при изпълнение на служебните задължения на Методи Лалов като административен ръководител въз основа на резултатите от извършена контролна проверка на Софийски районен съд, възложена със Заповед № КП-01-1 от 05.08.2016 г. на главния инспектор на ИВСС. Към него е присъединено второ дисциплинарно производство, образувано по предложение на изпълняващия длъжността „административен ръководител“ на СРС Стефан Милев.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Методи Лалов от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на вземане на решението. То е във връзка с подадено от съдия Лалов на 01.08.2019 г. заявление за освобождаване от длъжност.

Колегията прие за сведение становище на Съюза на съдиите в България относно подадената оставка, както и сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и на Закона за съдебната власт от страна на съдия Лалов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във