Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС наказа съдия Любка Голакова от СГС с намаляване на трудовото възнаграждение с 10 на сто за 6 месеца

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Любка Голакова – съдия в Софийски градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от шест месеца, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 23/2017 г. е образувано по предложение от административния ръководител на СГС и Инспектората към ВСС.

Колегията е изслушала съдия Голакова, която е обяснила забавите със свръхнатовареност и влошено здравословно състояние. Тя поиска прекратяване на дисциплинарното производство като недопустимо, поради изтичане на законоустановения срок за образуване на процедурата.

Съдийската колегия възприе изводите на дисциплинарния състав, че индивидуалната натовареност на Любка Голакова - съдия от СРС, е по-висока спрямо средната на съдиите от гражданското отделение, но от събраните доказателства не се доказва изключителна натовареност, която да обоснове обективна невъзможност за справяне с възложената работа.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във