Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС не допълни комисията по атестирането и конкурсите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не допълни състава на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС с Николай Василев – съдия в Районен съд – София, избран от Пленума на Върховния касационен съд с протокол от 18.02.2021 г.

Съдия Василев не отговаря на изискванията на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия – да няма висящи дисциплинарни производства и в случай на участие в конкурс за преместване или повишаване в длъжност да е преминал фазата на изготвяне и обявяване на резултатите на интернет страницата на ВСС. С решение на Съдийската колегия по протокол № 26/31.07.2018 г. срещу него е образувано дисциплинарно производство, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, за налагане на дисциплинарно наказание.

Съдия Василев участва и в текущите конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия и Върховен касационен съд – наказателна колегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във