Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС не уважи искане на Люба Петрова за възстановяване на длъжност „съдия“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молба на Люба Михайлова Петрова (временно отстранена от длъжност с решение на ВСС по протокол № 21/23.05.2017 г.) за възстановяване на длъжността „съдия“ в Районен съд – Раднево. Колегията обсъди, че липсва възможност за възстановяването ѝ на длъжност, тъй като тя има влязла в сила осъдителна присъда, с която ѝ е наложено наказание „пробация“.

Според чл. 231, ал. 1 от Закона за съдебната власт при прекратяване на наказателното производство или при постановяване на оправдателна присъда, временно отстраненият магистрат се възстановява и му се заплаща разликата между получаваното възнаграждение и пълния размер на трудовото възнаграждение за периода на отстраняването.

Срещу Люба Петрова се водят и други наказателни производства. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 23 от 08.07.2019 г. ѝ е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – дисциплинарно освобождаване от длъжност. Съгласно разпоредбата на чл. 322 от ЗСВ то се смята за наложено от деня на съобщаването на наказаното лице на решението на съответната колегия на ВСС. Към момента обаче няма данни за връчване на изпратеното с писмо от 19.07.2019 г. извлечение от протокола с решението на Люба Петрова.

Съдийската колегия установи също наличие на законова празнота, защото в конкретния случай няма основания за възстановяване на магистрата, а същевременно не може да го отстрани, тъй като не му е наложено наказание „лишаване от свобода“, поради което е удачно да се внесе  предложение за изменение на ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във