Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС обсъди писмо на Военен съд – Соофия, адвокати и стажант-юрист, във връзка с мерките срещу COVID-19

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по т. 1 от протокол № 15/12.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 16/19.05.2020 г., в т. 11.8. като прие, „административните ръководители да осигурят възможността, включително финансова, за ефективно тестване за заразяване с COVID-19 на призовкарите и служителите на регистратурата и/или на „едно гише“ във всеки орган на съдебната власт“.

Редакцията е направена във връзка с писмо от Военен съд – София, че въведеното изискване за изследване с PCR-тестове на тези съдебни служители ще доведе до значителни финансови разходи за съдилищата.

Колегията прие за сведение писмото от Военен съд – София, Отворено писмо от група адвокати от Софийска адвокатска колегия, относно приложението на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, както и сигнал от стажант-юрист по повод ограничението за допускане на публика, стажанти, журналисти и други в съдебни заседания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във