Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС определи състава на комисията за анализ на спецправосъдието

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий състава на комисия за изготвяне на Анализ на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и на Специализирания наказателен съд. Съгласно решението на Колегията, в комисията ще участват шестима съдии от апелативните съдилища и Военно-апелативния съд, и дванадесет магистрати от Върховния касационен съд, избрани на случаен принцип.

От квотата на апелативните съдилища са определени: Светла Цолова – съдия в Апелативен съд – Бургас; Росица Тончева – съдия в Апелативен съд – Варна, Петя Стоянова-Николова – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, Магдалина Иванова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив, Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София, полк. Генко Драгиев – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Военно-апелативния съд.

От квотата на ВКС в състава на работната група влизат Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение, и съдиите Красимира Медарова, Христина Михова, Ружена Керанова, Петя Шишкова, Жанина Начева, Антоанета Данова, Даниела Атанасова, Невена Грозева-Недева, Блага Иванова, Татяна Кънчева и Надежда Трифонова-Велева.

Определените в работната група магистрати трябва да уведомят Колегията за направени отводи.

Колегията препоръча на административните ръководители да обезпечат работата на тези съдии като бъдат освободени от други ангажименти в периода на извършване на анализа. До 1 юни 2021 г. те трябва да уведомят Колегията за предприетите мерки.

Решението на Съдийската колегия се внася за разглеждане в следващото заседание на Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във