Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането оставката на Методи Лалов

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не проведе насроченото за днес извънредно заседание, поради липса на кворум. По тази причина председателстващият Колегията Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, обяви, че се отлага за 30.08.2019 г. от 9,30 часа.

Извънредното заседание бе свикано от г-н Панов във връзка с постъпилото на 01.08.2019 г. във ВСС, заявление за подаване на оставка на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, от Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд.

Необходимият кворум от 8 членове на Съдийската колегия за провеждане на заседание не бе налице, тъй като 11 от общо 14-те членове на Колегията са в редовен годишен отпуск през месец август. В момента на работа са г-жа Вероника Имова и г-н Красимир Шекерджиев, които присъстваха на заседанието, а г-жа Даниела Марчева прекъсна отпуска си и също се яви днес.

През целия месец юли членовете на СК участваха в заседания на Колегията и на Пленума на ВСС, които ще започнат отново в началото на втората десетдневка на месец септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във