Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС подкрепи предложенията за промени в НПК, ЗСВ и ЗОВС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложения за оптимизация на дейността на военните съдилища чрез законодателни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за съдебната власт и в Закона за изменение на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, касаещи статута на военните съдии и компетентността на военните съдилища. Тези предложения и становищата на ВКС, ВАС и ВКП относно военното правораздаване ще бъдат изпратени на Правната комисия към Народното събрание.

Колегията обсъди обстоятелството, че компетентността на военните съдилища следва да отговаря на динамичните промени и съвременните предизвикателства пред отбраната и осигуряването на стабилна среда на сигурност и управлението на националния отбранителен ресурс. За тази цел е необходимо в компетентността им да бъдат включени делата за престъпления, извършени от всички лица, служещи в системата на националната сигурност и опазването на обществения ред като служителите на МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във