Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС подкрепи проектите за изменение и допълнение на процесуалните закони

Съдийската колегия изрази принципна подкрепа на проект на закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно–процесуалния кодекс. Предвидени са промени в реда за призоваване и връчване на съдебни книжа, и относно използването на видеоконференцията при провеждане на съдебни заседания.

Съдийската колегия на ВСС обсъди и предложения за изменение и допълнение на ГПК, НПК, АПК и ЗСВ в посока рационализиране на съдебния процес и въвеждане на информационните технологии в по-голяма степен, както и в отговор на актуалните изисквания за по-голяма социална дистанция и опазване на здравето и живота на гражданите и на работещите в съдебната система. Предлагат се законодателни изменения в процесуалните закони с цел разширяване на възможностите на електронното призоваване, включително чрез въвеждане на задължително електронно призоваване на определен кръг субекти - страни в съдебния процес, и разширяване на възможностите за използване на видеоконференция както при провеждане на съдебни заседания, така и при събиране на доказателства.

Всички предложения ще бъдат изпратени на министъра на правосъдието.

Колегията допълни Правилата и мерките за работа на съдилищата в условия на пандемия, като измени т. 1.7 от Правилата и мерките за работата на съдилищата в условията на пандемия, като прие при дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти, по предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и настоящите Правила и мерки. В случаите, когато присъствието на журналисти е невъзможно при посочените условия, за спазване на принципа за публичност на съдебните производства, следва да се използват всички възможни технически средства – излъчване на съдебни заседания в реално време на монитор в коридора пред залата или друго помещение на съда, излъчване чрез стрийминг в платформи за видеосподеляне и социални мрежи, създаване на аудио и/или видеозапис, който при поискване да се предоставя на медии и журналисти. Колегията реши, че на интернет-страницата си, всеки съд ще публикува реда и условията за изпълнение на мерките по т.1.7 за публичност на делата със значителен обществен и/или медиен интерес. В тези случаи да се организира и публикуването на протокола от проведеното съдебно заседание незабавно след подписването му от съдебния състав, при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Решението е съобразено и с получено от 22 журналисти, отразяващи дейността на съдебната власт, предложение за конкретизиране на разпоредбите, с оглед спазване конституционния принцип за публичност на съдебните заседания.

Колегията отмени и задължителното изискване за носене на ръкавици и маски.

В Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия е добавено също, че при въведено от Регионална здравна инспекция ограничение в придвижването (пълно или частично), да не се допускат в съдебните сгради, живеещи в ограничена територия лица. Мярката е предложена от Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол и Административен съд – Ямбол, и е свързана със заповедите на министъра на здравеопазването по отношение на огнища на зараза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във