Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС поиска информация за разследвания за натиск върху съдии

Съдийската колегия на ВСС взе решение да се изиска информация от министъра на вътрешните работи и от главния прокурор на Република България за това, какви действия са предприети по подадените от Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит, и Цветко Лазаров – съдия в Апелативен съд – София, сигнали за оказано върху тях въздействие при изпълнение на конституционната им функция по гр. д. № 334/2018 г. по описа на РС – Луковит, и гр. д. № 5459/2016 г. по описа на САС.

Колегията изпрати предложението на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС за отправяне на конкретни законодателни предложения или дефиниране на законодателни инициативи, във връзка с преследването на клеветнически твърдения и заплахи, свързани с осъществяваната от магистратите правораздавателна дейност.

Решенията на Съдийската колегия са във връзка с изнесени в медиите информации за кампании за дискредитиране и оказване на натиск върху магистрати. Те целят защита на независимостта на съдиите и са съобразени със Стандартите за независимостта на съдебната власт, приети с решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г. и Механизма за действие на СК на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във