Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС предлага разширяване на съдебните райони на Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение за промяна на границите на съдебния район на Софийски районен съд, чрез разширяване на съдебните райони на първоинстанционните съдилища в Елин Пелин, Костинброд, Перник и Самоков. Целта е подобряване обслужването на гражданите в близките до град София населени места, улесняване на достъпа им до съдебните услуги и съкращаване срока за разглеждане на делата. Решението е съобразено с изискванията на чл. 6, т. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд за правата на човека, както и със стандартите на Европейската мрежа на съдебните съвети.

С промяната в съдебните райони на петте съдилища се изпълнява препоръката от Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по  Механизма за сътрудничество и оценка (от януари 2017 г.) за реформа на съдебната карта и оптимизация на работата на съдилищата като условие за по-ефективна съдебна система.

Според решението на Съдийската колегия в границите на съдебния район на Районен съд – Костинброд преминават следните кметства:

- район Нови Искър: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Житен, с. Доброславци, с. Балша, с. Кътина, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Чепинци, с. Локорско и с. Войнеговци,

- район Връбница: кметствата на Волуяк и Мрамор,

- район Банкя: кметството на с. Клисура.

В съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин, преминават кметствата от район Кремиковци: с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово, кварталите Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене, както и кметството на с. Бусманци - район Искър. Промяната засяга и кметствата от район Панчарево на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен.

Към Районен съд – Перник преминават кметството на Мало Бучино - район Овча Купел, и кметствата на с. Владая и с. Мърчаево - район Витоша.

В съдебния район на Районен съд – Самоков преминават кметствата на с. Долни Пасарел и с. Плана - район Панчарево.

Образуваните към момента дела ще бъдат довършени по досегашния ред на разглеждане.

Съдийската колегия ще изпрати решението за съгласуване на министъра на правосъдието, след което ще бъде внесено за разглеждане в Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във