Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие декларация по повод недопустимо публикуване на лични данни на съдия Мирослава Тодорова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие декларация по повод публикуването на интернет сайта на Инспектората към ВСС на незаличени лични данни в имуществената декларация на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд.

Колегията изслуша съдия Тодорова, която призова членовете на СК да дадат знак на магистратите, че случилото се е недопустимо. Тя заяви, че се чувства обидена и е унизително магистратите да попълват декларации и да спазват сроковете, като предоставят лични данни, а да не се създаде организация за заличаването им.

В предходно заседание Съдийската колегията  покани да бъде изслушана Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС. В получено на 29.07.2019 г. във ВСС писмо тя уведомява, че не е възможно да се яви, тъй като ползва годишен отпуск. Главният инспектор посочва, че е разпоредена пълна проверка относно публикуването на ежегодната декларация на съдия Тодорова за  2018 г. с незаличени лични данни, и на публикуваните на 15.07.2019 г. и свалени на 18.07.2019 г. 4437 декларации за 2018 г. на съдиите, прокурорите и следователите, подадени в ИВСС.

Инспекторатът е взел незабавно необходимите технически и организационни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, включително за установяване, дали има други нарушения при публикуване на декларациите на магистратите за 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във