Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие механизъм за действие при засягане независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие „Механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда“, като възложи на главния секретар на ВСС създаването на електронен адрес, на който да бъдат получавани сигнали. При прилагане на механизма, Колегията ще бъде подпомагана от сектор „Връзки с обществеността“ в АВСС.

Съдийската колегия може да бъде сезирана от всеки съдия, общо събрание на съдиите към съответния съд, съответния административен ръководител или професионално сдружение на съдии при намеса върху независимостта на съдията, както и при оказване на натиск върху него чрез обиди, клевети, заплахи, внушения, изнасяне на данни от личния му живот и този на негови близки, независимо от използваните форми и средства за това.

Механизмът е изготвен от Комисията по професионална етика в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 7/25.02.2020 г. Документът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС, ще бъде предоставен на административните ръководители на съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във