Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за движението на постъпилите във ВКС за полугодието дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.01-.2018 г. до 30.06.2018 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14.

Обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Данните сочат, че за шестте месеца на 2018 г. в съда са постъпили 5820 броя дела, като са образувани 4965 броя дела, а останалите са върнати с отказ за образуване. Свършените през периода дела са 6087 броя.

В четирите отделения на Гражданската колегия на ВКС са образувани общо 2536 дела, а са свършени 3359 броя. В двете отделения на Търговската колегия на ВКС са образувани 1742 дела, а са свършени 2047 броя. В Наказателната колегия на ВКС са образувани 687 дела, а са свършени 681 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във