Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за постъпилите дела във върховните магистратури

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. Тя е предоставена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Посочените данни показват постъпили общо 5 497 дела, като са образувани 4 738 дела, а останалите 759 са върнати с отказ за образуване на дело. През периода са свършени 4 658 дела и 151 дела са отложени, спрени или оставени без движение. В Гражданската колегия на ВКС са свършени общо 2 428 дела, в Търговската колегия – 1666 дела, а в Наказателната колегия – 564 дела.

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Тя е предоставена от председателя на ВАС на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.

Отчитат се общо 14 030 образувани през 2020 г. във ВАС дела, както и наличието на 3 989 висящи към началото на миналата година съдебни производства. Върховните магистрати са свършили 15 458 дела, като 13 615 от тях са решени в едномесечен срок, а 1 334 в препоръчителния тримесечен срок. Към края на периода са останали висящи пред ВАС 3509 съдебни производства.

С решение на Колегията обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във