Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие „Обобщена справка за отложените по обективни причини дела в съдилищата"

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие „Обобщена справка за отложените по обективни причини дела – т. II 6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г.“. Тя съдържа данни за отложени в периода месец април – 30.09.2020 г., 1 192 броя дела в 107 съдилища. Някои от съдилищата са включили в предоставената информация освен отсрочени заради COVID-19 дела, и такива за събиране на доказателства и изготвяне на експертизи.

ВСС продължава събирането на тази информация в изпълнение на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условия на пандемия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във