Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС ще обсъди внедряването на Единната информационна система на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще обсъди на 1 септември 2020 г. въпроси, свързани с внедряването на Единната информационна система на съдилищата, след като в насроченото за днес заседание не бе събран необходимият за вземане на решения кворум. На следващото ще бъдат поканени Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, представители на екипа за неговото изпълнение от „Информационно обслужване“ АД, както и председатели на съдилищата, в които е внедрена системата.

Предложение за разглеждане на темата е направено от трима членове на Колегията – Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Даниела Марчева. Те се мотивират с изпратени от пилотните съдилища писма и констатации, според които ЕИСС е създадена в труден за ползване вид по отношение на нейните потребители – съдии и съдебни служители, и съществуват противоречия в нейните функционалности с изискванията на чл. 360в-360к от Закона за съдебната власт.

Във ВСС са получени писма с мнения и предложения от над 30 апелативни, окръжни и районни съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във