Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия спаси Георги Ушев от наказанието на Лозан Панов

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното със Заповед № 956/04.10.2021 г. на председателя на Върховния касационен съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Георги Ушев – административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд.

Заповедта на председателя на ВКС, ведно с решението на съдийската колегия на ВСС, се прилагат към кадровото дело на съдията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във