Параграф22 Daily

След получен отказ:

Съдийската колегия търси нов младши съдия за Окръжния съд в Разград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет продължи процедурата по чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт, с оглед необходимостта от допълване на окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии със следващия кандидат, заявил желание за назначаване в Окръжен съд – Разград. Решението е във връзка с постъпил по реда на чл. 186, ал. 9, изречение второ от ЗСВ, отказ от Кристина Митева – класиран участник в конкурса за младши съдии, за назначаване на длъжността „младши съдия в Окръжен съд – Разград.

Колегията определи дата – 19 октомври 2020 г. (понеделник), от 13,30 ч., в зала № 107 в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Езарх Йосиф“ № 12, гр. София, на която да бъдат поканени следващите петима кандидати, класирани след Кристина Митева, които да се явят лично (или чрез упълномощен представител) да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Разград.

С оглед на това Колегията ще допълни решението си по протокол № 33/06.10.2020 г., с което е приет окончателният списък на одобрените кандидати за младши съдии, като бъде заменен отказалият се кандидат със следващия по реда на класиране, заявил желание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във