Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдиите от ВАС и ВКС готвят общо тълкувателно решение

Приемане на съвместно тълкувателно постановление във връзка с приложението на Закона за административните нарушения и наказания обсъдиха заместник-председателите на двете върховни съдилища съдия Павлина Панова и съдия Боян Магдалинчев.


Върховните съдии трябва да съобразят дали сроковете по Чл.34 от този закон са давностни или преклузивни. С подобен въпрос магистратите от ВАС бяха сезирани от Омбудсмана и това беше предмет на Тълкувателно решение № 2 от 2013 година на ВАС.


На следващо място следва да се отговори и на въпроса - приложим ли е Наказателнияj кодекс при определяне на сроковете за погасяване по давност на административно-наказателното преследване.


Стана ясно, че често има противоречие между решения на районните съдилища, които се произнасят като първа инстанция по актовете по ЗАНН и на административните съдилища, които са втора съдебна инстанция.


Сега предстои всички върховни съдии да отстранят противоречията в съдебната практика, което досега не се е случвало.

Facebook logo
Бъдете с нас и във