Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдилища масово отлагат дела за след 15 април

В Административния съд в Сливен се преустановяват откритите съдебни заседания до 13 април, съобщава на страницата си институцията.

Изключение правят делата, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец. Насрочените в периода 16 март - 13 април открити съдебни заседания ще бъдат отсрочени най-късно в срок до два месеца.

В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.

Плевенският окръжен съд пренасрочи всички дела за дати след 13 април, 2020 година, съобщиха от съда.
Мярката е предприета със заповед на председателя на съда във връзка с извънредното положение и решението на Висшия съдебен съвет.

Окръжният съд в Плевен е преустановил до 13 април разглеждане на всички дела, освен по изрично посочените текстове от закона. Подаване на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път. Забранен е достъпът в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите само по дела, които ще продължат да се разглеждат.

Преустановено е връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа, а призоваването, ако е необходимо такова, ще се извършва по телефона или по електронен път, се посочва в съобщението на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във