Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдът на ЕС разреши на КПКОНПИ да конфискува имуществото на Цветан Василев

Правото на ЕС не възпрепятства делото за конфискация на имуществото на бившия собственик на КТБ Цветан Василев. Това следва от решение на Съда на ЕС по преюдициалното запитване, което Софийският градски съд отправи.

Въпросите в него бяха за съвместимостта на българския закон за конфискацията с Директива 2014/42. СЕС обаче казва, че тя не се отнася до присвояванията, а именно това е престъплението, за което са обвиненията срещу Василев, станали основание срещу него да бъде заведен иск за отнемане на имуществото.

Така на практика в решението си СЕС изследва само дали българският закон за конфискацията, който не обвързва развитието на наказателен процес за престъпление, от което да са придобити облагите, чието отнемане се иска, противоречи на едно рамково решение.

Става дума за Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления.

Василев е привлечен като обвиняем за това, че в периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. е склонил други лица да присвоят от КТБ пари в размер на около 105 милиона евро. Наказателното делото е в съдебна фаза и не е приключило с влязла в сила присъда.

Същевременно Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи, че обвиняемият и членове на неговото семейство са придобили имущество на значителна стойност със средства, чийто произход не може да бъде установен. По тази причина КПКНОПИ образува гражданско производство пред Софийския граждански съд за конфискуване на незаконно придобитото имущество.

Този съд иска от Евросъда да установи дали правото на ЕС допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление.

С решението си от днес Съдът на ЕС установява, че Рамковото решение относно конфискация на имущество1 има за цел да задължи държавите членки да въведат общи минимални правила за конфискация на средства и приходи, свързани с престъпления, с оглед на улесняване на взаимното признаване на решения за конфискация по наказателни дела.

Рамковото решение не урежда конфискацията на средства и облаги от незаконни дейности, постановена от юрисдикция на държава членка в хода на или след производство, което не се отнася за установяване на едно или няколко престъпления.Съдът отбелязва, че висящото производство по конфискация е гражданско производство и че вътрешното право предвижда и режим на конфискация по наказателното право. Това производство се концентрира само върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуално наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и евентуална присъда за него.

При тези обстоятелства Съдът констатира, че решението, което Софийският градски съд трябва да постанови, не е по производство, което се отнася за престъпления, и не попада в обхвата на Рамковото решение относно конфискация на имущество.

По тази причина Евросъдът заключава, че допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито на още по-голямо основание от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във