Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдът окончателно оправда Дянков, Трайков и останалите

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди оправдателните присъди на Иво Прокопиев, Симеон Дянков и Трайчо Трайков по делото EVN. Със свое решение от вчера второинстанционният специализиран съд потвърди оправдателните присъди и на трима служители на инвестиционния посредник "Булброкърс" - Радослав Рачев, Любомир Евстатиев и Петър Василев, по делото за приватизацията на миноритарния пакет акции на EVN като правилни и законосъобразни. Съдебният състав отхвърля всички възражения на прокуратурата като неоснователни.

Делото за продажбата на държавния миноритарен дял от 33% в EVN, извършена през 2011 г., започна преди четири години (като оттогава беше прекратено и връщано два пъти на прокуратурата за отстраняване на съществени нарушения), а обвинението е, че със сделката са нанесени щети на държавата в големи размери, като в обвинителния акт бяха посочени различни суми в обвиненията към всеки от шестимата привлечени под отговорност.

През юни 2020 година първоинстанционният Специализиран наказателен съд издаде оправдателни присъди по всички обвинения срещу обвиняемите. В своите мотиви тогава съдът посочи, че видно от всички събрани по делото доказателства, деянията за които са били повдигнати обвинения от прокуратурата, няма как да бъдат окачествени като престъпления, както и че "инкриминираната" от прокуратурата сделка не е причинила никаква щета на държавата. "Въз основа на направения задълбочен и подробен анализ на доказателствената съвкупност, събрана в хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, Специализираният наказателен съд е формирал по същество правилни изводи по фактите и обстоятелствата, визирани по-горе, подробно обективирани в мотивационната част на постановения съдебен акт", пишат от Апелативния специализиран наказателен съд.

И допълват, че в мотивите на присъдата си съдът е изложил по ясен и убедителен начин изводите си по фактите и тяхната правна оценка, и е направил подробен и задълбочен анализ на доказателствените средства - кои от тях кредитира и кой - не, както и по какви съображения. "При цялостна служебна проверка на присъдата, въззивният съд не констатира допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, неправилно приложение на материалния закон, необоснованост или непълнота на доказателствата, които да налагат отмяната или изменението на атакувания съдебен акт, поради което съдът счете, че същата следва да бъде потвърдена", приема в заключение Апелативният специализиран наказателен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във