Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдът отхвърли жалбата на "Монтюпе"

Административен съд - Русе отхвърли като неоснователна жалбата на "Монтюпе" срещу заповед на директора на РИОСВ - Русе по повод установено замърсяване от завода. С обжалвания административен акт е наложена принудителна мярка за ограничаване дейността на дружеството в Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части, чрез пломбиране на вентилационни отвори тип "жалузи" по трите фасади на производствено хале № 1, предаде Дарик радио.


Жалбоподателят оспори заповедта с мотивите, че не е съобразена с целта на закона и липсват материалноправни основания за издаването й, а в административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.


Анализът на събраните по делото писмени и гласни доказателства сочи, че в хале № 1 са съществували проблеми с улавянето и отвеждането на вредните емисии, които са основният източник на неприятните миризми. При отваряне на жалузите, разположени в горната част на халето, и при естествената циркулация на въздуха в помещението неприятните интензивни миризми са се разпространявали вън от сградата, а при наличие на вятър от север - североизток, те са достигали и до Русе.


Съдът намира, че наложената от РИОСВ - Русе процесна мярка не премахва причината за появата на неприятните миризми, но цели да дисциплинира и принуди оператора да предприеме ефективни мерки, които да отстранят проблема. Според съдебния състав, действително в приложените разпечатки от "Зелен телефон" липсват регистрирани сигнали за миризми, изхождащи от завода на жалбоподателя, но показанията на двамата призовани по делото свидетели сочат, че единственият източник на подобни миризми в Източната промишлена зона е площадката на Завода за автомобилни части.


В показанията и на двамата свидетели се конкретизира, че в зоната на Индустриалния парк в близост до площадката на завода няма други леярни (в близост е само завод на фирма "Керос" - производител на фаянс, но там няма леярна).


Съдът приема, че заповедта е изцяло съобразена с целите на закона, посочени в чл.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - да се защити здравето на хората и да се предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.


С посочените мотиви съдът приема, че оспореният административен акт е законосъобразен, жалбата и изложените в нея възражения и правни доводи - неоснователни и осъжда "Монтюпе" ЕООД да заплати на РИОСВ - Русе 300 лв. за юрисконсултско възнаграждение.


Решението на съда подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във