Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдът отмени начина на изчисляване на такса "смет" в Разград

Административният съд в Разград отмени като незаконосъобразно решението на Общинския съвет относно размера на такса смет за 2014 г. за жилищните имоти в Разград, Гецово, Дряновец, Мортагоново и Пороище и за нежилищните имоти във всички населени места.

Според съда решението на общинския съвет е постановено в противоречие с разпоредбата на Закона за местните данъци и такси, съгласно която налогът се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

При изчислението на прогнозните приходи за 2014 година са използвани като основа не всички дължими вноски за такса битови отпадъци за предходната 2013 година, а реално събраната през тази година сума, в която са включени и платени такси за минали години, натрупани лихви върху тях, е установила експертизата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във