Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдът принуди фонд „Земеделие” да разкрие 300-те земеделци с най-големи евросубсидии

Таблица от 79 страници, която се чете много трудно, получи от фонд „Земеделие” тези дни адвокат Сева Памукчиева. Таблицата би трябвало да съдържа имената на първите 300 земеделци у нас, които са получили най-големите евросубсидии от 2007 г. насам. „Преди точно 6 месеца подадох до Държавен фонд „Земеделие” искане по Закона за достъп до обществената информация, кои са първите 300 лица за всяка година от 2007 г. до 2020 г., получили най-голяма сума под формата на субсидия от фондовете на Европейския съюз по две от мерките в областта на земеделието. Сега получих решението за предоставяне на пълната информация. Получих 79 страници сканирана таблица във вид, който по стара бюрократична традиция не е машинно четим. Тези дни трябва доста да се постарая, за да разгадая имената и информацията в нея. Но ще дам гласност какво пише, защото тази история е моя лична кауза”, споделя адвокат Сева Памукчиева, цитирана от в. Борба.

Тази малка наглед победа нямаше да бъде постигната ако младата търновска юристка не беше завела дело срещу фонда по закона за достъп до обществена информация. Делото бе гледано в Административния съд във Велико Търново и спечелено преди няколко месеца след отказ на фонд „Земеделие“ за предоставяне на информацията. Въпросът, на който фондът бе отказал да даде отговор, е „Кои са първите 300 лица, получили най-голям размер на сумата, представляваща подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всяка отделна година от 2007 година?”.

Съдът е обявил за незаконосъобразен отказът,защото : „Правото на всеки на достъп до информация е част от „цялостната конституционна защита на различните аспекти на процеса на свободна комуникация“. Именно поради тази същност на правото на достъп до информация Конституционният съд изрично подчертава изключителната важност „на това да се даде възможност релевантната за управлението на обществените процеси информация да бъде достояние на всеки, който иска да я получи“. Исканата и отказана информация е обществена и сега трябва да бъде обявена, а имената на първите 300 с най-много субсидии също са обществена информация и не могат да бъдат тайна.

Според адвокат Памукчиева една от големите несправедливости в България е начинът, по който се разпределят европейските фондове в земеделието. Държавата има много земя, и то плодородна, но тя е дадена на огромни земеделски производители. Идеята на европейските фондове е да дадат възможност на отделния малък земеделски производител да се закрепи на пазара и да може да се развива, да работи земята и да черпи блага от нея, а не европейските пари да се дават на милионери в земеделието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във