Параграф22 Daily

§22 Новини

Съгласуваха Проекторешение на правителството за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., с изключение на "Капиталови разходи“

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., с изключение на Показателя „2.Капиталови разходи“ по становището на Министерски съвет по чл.2, ал.1 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Представляващият Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Бюджет и финанси“ обърна внимание, че за първи път от години насам становищата на Висш съдебен съвет и Министерски съвет се припокриват в голяма степен, което ще осигури нормално функциониране на органите на съдебната власт, ще гарантира успешното въвеждане на електронното правосъдие и поетапното въвеждане на Единната информационна система в съдилищата, с изключение на част от предвидените средства, свързани с управлението на недвижимите имоти.

Одобрените от Пленума на ВСС средства за капиталови разходи са в размер на 29,6 млн. лв. и не са включени в законопроекта за държавния бюджет.

Посочено бе, че проектът на бюджет на съдебната власт за 2021 г. по разходната му част е в размер на 909,9 млн.лв. и е по-висок от първоначалното предложение на Министерство на финансите – 863 млн. лв. С проектобюджетът се обезпечават 10% индексиране на трудовите възнаграждения; по четири основни възнаграждения (при заложени в ЗСВ до 6 основни месечни възнаграждения) за магистратите и съдебните служители от специализираните наказателни съдилища и специализираната прокуратура; по три основни заплати за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт с натовареност по-висока от средната; разкриване на 100 нови щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ в съдилищата, 74 щ. бр. за длъжността „системен администратор“ и 158 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“ във връзка с внедряването на Единната информационна система на съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във