Параграф22 Weekly

§22 Новини

Съюзът на съдиите иска разделяне на ВСС на две

Необходима е спешна промяна в концепцията относно структурата и начина на функциониране на Висшия съдебен съвет, една от които да е обособяването на две независими една от друга колегии – съдийска и прокурорско-следователска в състава на кадровия орган. Това се казва в обръщение на Съюза на съдиите в България към членовете на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието по повод дисциплинарното наказание на съдия Мирослава Тодорова. „Начинът на вземането на това решение за пореден път поставя под съмнение способността на Висшия съдебен съвет да упражнява своите правомощия по защита на независимостта на съдебната власт и осигуряване на нейното ефективно управление. Въпросът за независимостта на съдебната власт, включително от неправомерно влияние и корупция, винаги е бил неразделно свързан с темата за структурата на Висшия съдебен съвет. Факт е, че независимо от персоналния си състав, от момента на създаването си до днес Висшият съдебен съвет винаги е бил упрекван в зависимост, клиентелизъм и политически конформизъм, което означава, че не персоналният му състав е причината за днешното трагично състояние на съдебната система, а моделът по който той е устроен и функционира. Практиката на ВСС по кадрови въпроси е непредсказуема и непрозрачна, а в определени случаи създава видими опасения, че е използвана като инструмент за нелегитимно въздействие върху съдии. Също толкова тревожен е осезаемият превес на прокуратурата и оказваното въздействие при вземане на решения за кариерно израстване на магистратите. Разнопосочна е практиката на ВСС при налагане на дисциплинарни наказания дори при един и същ вид нарушения, без тежестта им да е разграничена посредством допълнителни критерии. При атестирането на съдии основно значение отново имат съображенията, изложени от представителите на прокуратурата. Решаваща е ролята на представителите на прокуратурата и при избора на административни ръководители на съдилища. Необходимостта от отчитане на спецификата на дейността на съдиите и прокурорите при конституирането и регламентирането на функциите на висшия администриращ орган е установен стандарт за добро и ефективно правосъдие.


Решенията и на настоящия ВСС по кадрови въпроси - повишаване, назначаване и дисциплинарно наказване – са убедително доказателство, че обособяването на две колегии в Съвета не търпи отлагане. Настояваме веднага да започне процедура по обсъждане на изготвения законопроект за изменение на Закона за съдебната власт, който да включва разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии и пряк избор на представителите на съдии, прокурори и следователи в тях. Докато тази необходима промяна стане факт, настояваме Висшият съдебен съвет да изработи правила, които да не позволяват занапред прокурори да решават кариерното развитие на съдии, защото такъв подход е абсурден от гледна точка на международните стандарти. Представители на Съюзът на съдиите в България няма да участват в заседанията на Гражданския съвет при ВСС докато не се вземат необходимите мерки за разделянето му, а ще изготви цялостен анализ на дейността на ВСС и настойчиво ще продължи да демонстрира непримиримост към системните недостатъци в нея”, се казва още в обръщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във