Параграф22 Daily

§22 Новини

Съюзът на съдиите пита ВСС как е разпределено делото за КТБ

Висшият съдебен съвет в никой случай не може да подмине и да остави без проверка изнесените в медиите твърде тревожни данни, отнасящи се за процеса на случайно разпределение в едно от най-големите и възлови съдилища в страната. Това заявяват от Съюза на съдиите в писмо до ВСС, в което поставят въпроса за случайното разпределение на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка.

"Уважаеми членове на ВСС, обсъжданото дело е поставено във фокуса на общественото внимание поради изключителното му значение. По тази причина е обясним проявеният към него завишен обществен интерес. В същото време, то е повод да се съобразят многократно изразяваните в публичното пространство съмнения и критики към начина, по който се разпределят делата и в частност - към констатираните множество нарушения в този процес. Висшият орган, призван да самоуправлява съдебната власт, е длъжен да предприеме всички адекватни и ефективни мерки, гарантиращи спазването на коментирания принцип", се казва в писмото на съдиите.

Публикации, отразяващи разпределението на делото в Софийски градски съд по искането на БНБ за обявяване в несъстоятелност на КТБ, изнесоха конкретни данни за отсъствието на протокола за разпределяне на делото от Интернет-страницата на ВСС в деня на образуването на същото дело; за последващо, след повече от 24 часа, добавяне на същия протокол; за липсата на съответстващ на данните на същото дело протокол за преразпределянето му на друг съдия-докладчик, след отвода на първоначално определения; затова, че търговските дела в СГС се разпределят не от ръководителя на съответното отделение, избран от ВСС, а от друг заместник на председателя на съда.

"Считаме, че ВСС следва в най-кратки срокове да извърши необходимата проверка и да даде убедителни отговори на въпросите какви са били причините за така отразените от средствата за масова информация несъответствия между данните, съдържащи се в деловодната система на Софийски градски съд и достъпните на страницата за достъп до сървъра на ВСС. Само чрез проверка и оповестяване на конкретните обстоятелства, при които е било разпределено първоначално, а впоследствие и преразпределено делото", настояват още съдиите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във