Параграф22 Daily

§22 Новини

Съмнения за далавера: Облагодетелстват ли се богати фирми с две от новите държавни мерки?

Облагодетелства ли една от новите мерки в помощ на бизнеса заради коронакризата само богатите хора? Бургаски финансист алармира за подобна нередност Министерството на икономиката. Мерките са насочени към т. нар. богати малки – Адаптиране дейността на малките и средни предприятия в контекста на COVID-19 и Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Конкретният казус засяга критериите за техническа и финансова оценка на кандидатите по програмата и логиката по която са избирани показателите за финансова оценка. Спорният въпрос е връзката между високия марж на печалба и необходимостта от оборотен капитал за справяне с кризата.

Според експертът Добромир Янев, който е с повече от 15 години опит във финансовите и счетоводните анализи, единственият извод, който може да се направи от така заложените критерии за оценка, е че се цели да се дадат пари на предприятията, които нямат нужда от тях. Излиза, че предприятията работили с голям марж на печалбата в дейността си и са платили повече данъци, са предпочитани за подпомагане пред такива, оперирали с по-малък марж. Т.е. тези, които са печелили повече през предходните две години и са имали възможност да заделят резервен капитал, с който да посрещнат тежките условия на 2020 г., ще бъдат подпомогнати, за сметка на предприятията, които са работили при по-малък марж и които в действителност имат нужда от тази подкрепа. И двата показателя толерират богатите фирми, смята Янев. Това толериране обаче поставя в неравностойно положение и предприятия от различни отрасли и сектори. Тъй като в производството обикновено маржовете на печалба са доста по-ниски отколкото в търговията и в услугите, вероятността средствата предвидени за такива отрасли и сектори да останат неусвоени е реална. Като резултат средствата ще бъдат пренасочени към сектори търговия, услуги и др. които по подразбиране имат по-големи маржове на печалба. И така вместо да се подпомогне реалната икономика- производителите създаващи добавената стойност, ще бъдат стимулирани "по-добрите" продавачи, прекупвачи и предоставянето на услуги.

Според тези показатели, ако предприятие работи с висок марж на печалбата, то ще получи точки по първият показател. Ако същото това предприятие обаче има големи амортизационни отчисления (това се случва, ако има много и/или нови активи) и/или големи лихвени плащания (защото е изтеглен кредит за закупуване на новите активи, които да осигурят по-високия марж, например) то тези разходи за данъци може да спаднат драстично и по вторият показател въпросното предприятие може да не получи точки. Това важи с още по-голяма сила и за фирми, които работят с нормални маржове. Те ще бъдат порязани и по двата показателя, а най-вероятно те са най-нуждаещи се.

Това ли е целта на тези програми - да убием малкия производител и да помогнем да оцелее големия прекупвач, пита Добромир Янев.

Бизнесът, който е заинтересован, може да пише на Министерството на икономиката за възражения, посочва финансистът, крайният срок за това е до днес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във