Параграф22 Daily

§22 Новини

Съобщение на Районна прокуратура - Сливен за преписки по фотоволтаична централа

Във връзка с твърдения в медиите за незаконна намеса на прокуратурата в град Сливен в търговски спор за владението и ползването на фотоволтаична централа, разположена в село Оризари, обл. Сливен, Районна прокуратура – Сливен счита за необходимо да изясни следното:

По повод спорове между търговски дружества за собствеността и владението на ФЕЦ „Оризари“, от 2018 г. до 17.07.2020 г. са заведени 14 преписки. Жалбоподатели по тях са и двете търговски дружества. Пет от тези преписки са обединени в досъдебно производство, което не е приключено към настоящия момент. По други пет от преписките е постановен отказ за образуване на наказателно производство. По четири от преписките се извършват проверки.

Районна прокуратура – Сливен съобщава, че преписките са решавани от наблюдаващите прокурори единствено въз основа на събраните данни по тях и съобразно вътрешното си убеждение. Категорично не отговарят на истината внушенията, че прокуратурата е вземала която и да е страна в гражданско - правния спор, което е правено в разрез с законоустановените правомощия на магистратите. 

Районна прокуратура – Сливен се противопоставя на опитите да бъде въвличана в политически спорове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във